سینی کشت میکروگرین

سینی کشت میکروگرین

ابعاد 30*60 ارتفاع 6 سانتی متر

دارای زهکش اب

امکان نصب فیتینگ