تولید کانتینر کشت علوفه هیدروپونیک

کانتینر کشت علوفه هیدروپونیک

در تناژهای 250، 500، 1000 کیلوگرم در روز

دارای استراکچر قوی و شبکه از آهن

بدنه ای با عایق حرارتی بالا

دارای قسمت اپراتوری